DETTE UTSTYRET HAR VI TILGANG TIL,                        FOR Å LAGE DIN FILM